× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Prywatna Klinika Na Grobli Sp z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Poliklinika "Na Grobli" Sp.z.o.o.

Adres

71-338-00-78
pl. Hirszfelda 1
53-413 Wrocław

http://www.poliklinika.com.pl

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1